Menu

Werkgebieden

Met ons advies, ontwerp, installatie en beheer & onderhoud zijn we actief binnen verschillende branches.

Engberink Technische Installaties - 7

Onderwijs

Gebouwgebonden installaties voor onderwijs

Een groeiende branche voor ons is onderwijs. Bij huisvesting van kinderopvang, basisscholen, voortgezet onderwijs en universiteiten is er steeds meer aandacht voor luchtbehandeling. Zoals ook op de pagina installatie is uitgelegd, komt dat vooral door nieuwe wet- en regelgeving. Klaslokalen en andere ruimten moeten goed geventileerd worden.

Niet alleen de ventilatie is belangrijk, ook de kwaliteit van de lucht moet goed zijn. Dat betekent dat bepaalde waarden moeten worden gemeten, maar ook dat de lucht behandeld moet worden. Bijvoorbeeld het filteren of zuiveren van lucht.

In de praktijk betekent het soms dat er bij de bouw van het gebouw soms iets gewijzigd moet worden. De architect heeft zijn eigen visie, en binnen de opgestelde kaders ontstaat er een ontwerp. Daardoor kan het zijn dat de hal groot genoeg is om de installatie te realiseren, maar is er door de inrichting onnodig veel warmteverlies. Of wordt het veel moeilijker om de installatie te voorzien van goede aan- en afvoer.

luchtkwaliteit

Luchtbehandeling bij zorginstellingen

Dat zelfde geldt natuurlijk ook bij zorginstellingen. Juist bij kwetsbare doelgroepen moeten de ventilatie en kwaliteit van lucht in orde zijn. De coronacrisis heeft dat nog eens goed benadrukt. Of het nu een grote of kleine zorginstelling is, voor elke situatie kijken we naar de beste oplossing. Dat kan variëren van één centraal systeem, tot een installatie waar de omstandigheden per ruimte ingesteld kan worden.

Engberink Technische Installaties - 2
Engberink Technische Installaties - 3

maatwerkinstallatie

Procesgebonden installaties voor de voedingsmiddelen-industrie

Voor het proces van uw producten zijn maatwerkinstallaties nodig. Het gaat om machines die werken met perslucht, stoom of een bepaalde temperatuur. Samen bepalen we wat er nodig is en hoe dit het beste vorm kan krijgen. We kijken niet alleen naar de installatie, maar naar de hele omgeving.

De installaties zijn belangrijk voor uw bedrijfscontinuïteit. Dankzij ons beheer en onderhoud is inzichtelijk welk onderhoud er wanneer moet plaatsvinden. Ook worden eventuele storingen zo snel mogelijk verholpen. Alles voor een zo optimaal mogelijk productieproces!

industrie

Werktuigbouwkundige installaties voor de industrie

De industrie is groot. Het is een breed begrip waar heel veel onder valt. Onze werktuigbouwkundige installaties voor de industrie kunnen zowel proces- al gebouwgebonden zijn. Bij projecten waarbij we beide installaties verzorgen, kunnen we de opties goed op elkaar afstemmen. Zo ontstaat er een logische indeling waar u veel profijt van heeft. Want we kijken altijd naar de functionele opbouw. Dit kan u tijd, geld en energieverbruik besparen.

Engberink Technische Installaties - 4
Engberink Technische Installaties - 5

klimaatbeheersing van belang

W en E installaties voor vastgoed

Vaak vraagt een groot vastgoedproject ook om maatwerk. Dat kan utiliteitsbouw zijn maar ook een groot wooncomplex. Er is dan geen repeteerwerk waar dezelfde apparaten worden gebruikt maar er zijn passende oplossingen nodig. 

Eén van onze specialiteiten is klimaatbeheersing. Denk daarbij aan (centrale) verwarming, ventilatie, koeling, luchtbehandeling en warmteterugwinning. We creëren een gezonde, duurzame leefomgeving in uw gebouw zodat uw collega’s, medewerkers of bewoners zich comfortabel voelen en optimaal kunnen functioneren. De keuze voor een installatieconcept heeft bovendien grote invloed op de energiezuinigheid van een gebouw. 

gebouwgebonden installaties

Installaties voor overheidsinstellingen

We werken ook veel voor overheidsinstanties, van gemeenten tot waterschap. Het gaat om verschillende soorten werkzaamheden, meestal gebouwgebonden installaties. Voorbeelden zijn de renovatie van de W- installatie aan het Bonhoeffer College, Nieuwbouw Vrouw & Kind centrum bij het MST en Renovatie en Nieuwbouw bij het Onderwijscentrum ’t Roessingh te Enschede. 

Engberink Technische Installaties - 6